O PROJEKCIE

System dostępny jest pod adresem: https://ram.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl
Pomoc techniczną w zakresie RAM można uzyskać:
• telefonicznie: 19 457
• mailowo: ram@csioz.gov.pl
Pomoc świadczona jest w dni robocze w godzinach od 9:00 do 15:00.

Rejestr Asystentów Medycznych umożliwia utworzenie upoważnienia do wystawiania przez osobę inną niż lekarz, lekarz dentysta i felczer zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy (e-ZLA) oraz dodatkowo upoważnienia do wystawiania w imieniu lekarzy i lekarzy dentystów e-recept i e-skierowań.
RAM będzie zawierał m.in. utworzone upoważnienia do wystawiania e-ZLA, e-recept i e-skierowań wraz z datą ich obowiązywania, jak również określone przepisami prawa dane dotyczące pracownika medycznego (tj. odpowiednio lekarzy, lekarzy dentystów, felczerów) oraz osoby upoważnionej do ich wystawiania (tj. asystentów medycznych).

W przypadku pytań związanych z wystawieniem zwolnień na portalu PUE ZUS prosimy o kontakt z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Mogą Państwo skorzystać również z pomocy pracowników ZUS w Centrum Obsługi Telefonicznej (konsultanci są dostępni w dni robocze w godzinach od 7:00 do 18:00):
• pod numerem telefonu 22 560 16 00 (koszt połączenia według umowy klienta z operatorem telekomunikacyjnym),
• za pośrednictwem e-maila cot@zus.pl,
• przez komunikator Skype na stronie www.zus.pl pod zus_centrum_obslugi_tel,
• przez czat na stronie www.zus.pl